piątek, 17 stycznia 2014

Zdjęcia archiwalne # 29 (Grupa lotników do identyfikacji) AKTUALIZACJA 03.06.2015

Zdjęcia archiwalne # 29


Zdjęcie przedstawiające uczestników Kursu Wyższego Pilotażu Myśliwskiego w Grudziądzu w 1938 roku.
Pierwsze tropy odnośnie osób na zdjęciu: 

1. Mieczysław Popek,
2. Jan Rogowski,
3. klęczy w berecie Ryszard Górecki (prawdopodobnie), 
4. (w pilotce) przypomina  Eugeniusza Szaposznikowa,
5. Józef Andrzejewski. 

AKTUALIZACJA 03.06.2015

Dzięki pomocy Pana Marka Andrzejewskiego, który rozpoznał na fotografii swojego ojca Józefa, udało się zidentyfikować kolejną osobę ze zdjęcia. Poniżej zamieszczam krótką informację nt. losów Józefa Andrzejewskiego:


Urodził się 16 listopada 1917 roku w Kcyni (dawny powiat szubiński w województwie poznańskim).

11.09.1936 został wcielony ochotniczo do 4. Pułku Lotniczego w Toruniu,

W okresie 4.01.1937 – 17.04.1937 ukończył kurs pomocników mechaników samolotowych (źródło: rozkaz dzienny 4. Pułku Lotn. Nr 86/370),

W okresie 20.04.1937 – 22.06.1937 ukończył Szkołę podoficerską przy 4. Pułku Lotniczym (źródło: świadectwo ukończenia szkoły)

W okresie 1.10.1937 – 27.07.1938 ukończył kurs pilotażu podstawowego przy 4. Pułku Lotniczym (źródło: rozkaz dzienny 4. Pułku Lotn. Nr 167/38, Toruń),

08–09.1938 Kurs Wyższy Pilotażu w Grudziądzu,

We wrześniu 1939 roku służba w 43. Eskadrze Towarzyszącej:

2.09.1939 podczas lotu na rozpoznanie na Lublinie R-XIII (wraz z obserwatorem ppor. Bernardem Owczarczakiem) został zestrzelony nad Nakłem przez własną obronę przeciwlotniczą i odniósł ciężkie obrażenia (data wg relacji p. Marka, źródła podają godziny popołudniowe 1 września 1939 roku),

Do 5.09.1939 pobyt w szpitalu w Bydgoszczy.

Józef Andrzejewski zostaje wywieziony Jako jeniec do szpitala w Niemczech Schmeckwitz. b.Kamenz, skąd po wyleczeniu ran trafia do Stalagu IV i IVA w Elsterhorst. 10 czerwca 1941 roku został zwolniony z niewoli z powodu inwalidztwa.

W okresie od 1 czerwca 1946 do 30 września 1952 roku był członkiem Aeroklubu Bydgoskiego, gdzie latał jako pilot.

Józef Andrzejewski zmarł 5 marca 1982 r. Został pochowany w Bydgoszczy na cmentarzu przy ul. Stepowej.

Józef Andrzejewski stoi drugi od lewej (fot. via Marek Andrzejewski)
Za pomoc w identyfikacji osób dziękuję Johanowi Gredowi oraz Panu Markowi Andrzejewskiemu.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza